top of page

वार्षिक अहवाल 

आम्हाला आशा आहे की तुम्ही तुमच्या आरोग्याच्या गुलाबी रंगात आहात. आम्ही तुम्हाला वार्षिक अहवाल 'पंचांग - 2019-20' सादर करू इच्छितो. अहवालात आमची उद्दिष्टे, वार्षिक योजना, आतापर्यंतची प्रगती आणि आमची संपूर्ण टीम समाविष्ट आहे.
आम्ही खात्री केली आहे की आम्ही या दस्तऐवजाशी संबंधित असलेल्या सर्व गोष्टींचा समावेश केला आहे. आम्ही अहवालात जास्तीत जास्त पारदर्शकता राखली आहे, जी आम्ही आमच्या दैनंदिन कामकाजात करतो. 
आम्ही आमच्या सर्व देणगीदारांचे आणि आमच्या प्रवासात ज्यांनी आम्हाला साथ दिली त्यांचे आम्ही मनापासून आभार मानू इच्छितो.
सर्वजण सुरक्षित रहा. काळजी घ्या. 

Prangan_Foundation_Almanac_2019-20
bottom of page